in English in German in French

Hírlevél


feed-image RSS hírek
 
   
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az
Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat biztosítja.

Kezdőoldal Projektjeink
Földfelszín monitorozás

Környezeti földfelszín monitorozás

Napjaink környezeti változásainak fő előidézője az emberi tevékenység. A terebélyesedő városok, közlekedési hálózat és ipar gyakran értékes mezőgazdasági- és erdőterületeket foglalnak el. A népesség növekvő élelmiszerszükségletének kielégítésére újabb és újabb területeket művelnek meg, ami az erdők kiirtásával és a mocsarak lecsapolásával jár. Mindezek a természetes növényzet és az állatvilág életterének folyamatos csökkenését eredményezik, és hosszabb távon negatívan hatnak az ember életkörülményeire is.

A környezetgazdálkodás célja, hogy a rövid távú anyagi előnyöket nyújtó természeti erőforrás kiaknázáson túlmutatóan, hosszú távon megtérülő, környezetkímélő megoldásokat alkalmazzon. Ehhez körültekintő tervezés szükséges, melyhez viszont a döntések hatását előre jelezni képes modellek kellenek. Ezekhez a vizsgálatokhoz nyújtanak megbízható információkat az űrfelvételek segítségével nagy területre elkészíthető felszínborítás adatok, amelyek ezen túl lehetőséget biztosítanak eddigi tevékenységünk, döntéseink hatásainak monitorozására is.

Módosítás dátuma: 2017. május 31. szerda, 17:55
Bővebben...
 
Európai szintű GNSS hálózati integráció

Az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) támogatásával a 2013-17 közötti 4 éves időtartamra „Európai szintű sebességmodell létrehozása permanens GNSS állomás-hálózatok integrációja alapján” elnevezéssel alapkutatási projektet viszünk.


Módosítás dátuma: 2017. június 13. kedd, 12:08
Bővebben...
 
Parlagfű elleni közérdekű védekezés feladatai

A BFKH FTFF az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Tv. és a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a parlagfű elleni közérdekű védekezés keretén belül több feladatot is ellát. Ezen belül fejlesztjük és üzemeltetjük a Parlagfű Információs Rendszert (PIR), amely biztosítja a feladatot végzők számára a gyors kapcsolattartást és adatáramlást. A PIR-ben tárolódik minden a védekezéssel kapcsolatos adat, illetve generálja az eljárás legtöbb iratát, így megbízhatóbbá és gyorsabbá téve a hatósági munkát.

Amennyiben a szükséges forrás rendelkezésre áll, elkészítjük a parlagfű veszélyeztetettségi térképet, amely lehetővé teszi a felmérést végző ingatlanügyi hatóság számára, hogy célzottan végezzék az ellenőrzést így segítve munkájukat. A PIR adatai alapján statisztikai adatokat teszünk közzé az előző évben elrendelt közérdekű védekezésekről, illetve adatot szolgáltatunk a NÉBIH parlagfűvel kapcsolatos honlapja számára. Az aktuális évben felmért és jegyzőkönyvezett területeket térképen ábrázolva megtekinthetik a NÉBIH honlapján.

Az 2016-os évben elrendelt parlagfű elleni közérdekű védekezéseket bemutató áttekintő térképek (grafikus kereső)

Módosítás dátuma: 2017. május 15. hétfő, 12:00
Bővebben...
 
DALNET24 projekt

2012. szeptember 20-án a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. és a FÖMI aláírta az EKOP-2.1.17/A jelű, a FÖLDHIVATALI FOLYAMATOK ÜGYFÉLKÖZPONTÚ ÁTALAKÍTÁSA ÉS AHHOZ SZÜKSÉGES KORSZERŰSÍTÉSE elnevezésű kiemelt projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződést.

Módosítás dátuma: 2012. október 10. szerda, 09:22
Bővebben...
 
IQmulus projekt

Napjainkban a rohamos technológiai fejlődés hatalmas mennyiségű térbeli adat gyűjtését teszi lehetővé, amelyeket azután különböző tematikus térinformatikai alkalmazásokba integrálva használhatunk fel.

Módosítás dátuma: 2013. július 10. szerda, 17:44
Bővebben...
 
MePAR - Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer

Ugrás a hivatalos MePAR honlapraA Földmérési és Távérzékelési Intézet létrehozta és 2004-től kezdődően, a vonatkozó közösségi szabályozással összhangban üzemelteti a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszert (MePAR). A MePAR üzemeltetési tevékenység 2017. január 1. napjától Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály keretén belül történik.

A MePAR az uniós és nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági- és vidékfejlesztési támogatások kizárólagos hivatkozási-, földterület azonosítási- és térinformációs rendszere 71/2015. (XI.3.) FM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről).

Módosítás dátuma: 2017. április 24. hétfő, 16:17
Bővebben...
 
A területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzése (TámEll)

Ugrás a hivatalos MePAR honlapraA Földmérési és Távérzékelési Intézet 4 éven keresztül (2000-2003) végezte operatívan a nemzeti földalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzésének programját. Az EU-csatlakozással a fizikai blokkokon alapuló Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrel (MePAR) együtt bevezetett EU-s terület alapú támogatási rendszerben a távérzékelés az ellenőrzés legszélesebb körben alkalmazott objektív eszköze. Ez az objektivitás a kérelmezőt is segíti, és szükséges ahhoz, hogy a gazdaságok a szigorú EU-eljárásrend mellett is időben megkaphassák a jogos támogatást. Mind a MePAR és a TámEll kulcsszerepet játszik a KAP (Közös Agrárpolitika) keretében, a támogatások kezelésére létrehozott IIER (Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer) részeként.

Módosítás dátuma: 2017. május 16. kedd, 14:58
Bővebben...
 
VINGIS

A VINGIS létrehívásának alapvető oka az európai uniós tagságból eredő kötelezettség volt. Az uniós elvárások szerint a Földművelésügyi Minisztériumnak (FM), mint a szőlő-bor ágazatot irányító Intézménynek, saját szőlőültetvény szintű és teljes körű, naprakész adatbázissal kell rendelkeznie, hogy Magyarország hozzájusson az ágazatra jutó Európai Közösségi támogatásokhoz.

Módosítás dátuma: 2017. április 25. kedd, 11:05
Bővebben...
 
ÉMO - Épületmonitoring projekt

2014. szeptember 30-án sajtónyilvános projektrendezvény keretében lezárult az "Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása”  című, EKOP-1.2.17/B-2012-2012-0001 azonosítószámú, 900 000 000 forint összköltségvetésű kiemelt projekt.


Módosítás dátuma: 2017. június 09. péntek, 13:10
Bővebben...
 
SZEÜSZ EIK projekt

„Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására” című pályázati felhíváshoz, EKOP-1.A.2-2012-2012-0039 azonosító számú: Szabályozott elektronikus ügyintézési  szolgáltatások és vezetői információk, munkaerő nyilvántartás projekt – FÖMI keretében..

Módosítás dátuma: 2015. december 19. szombat, 11:37
Bővebben...
 
DLA projekt

„Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztések” EKOP - 2.A.2 jelű, Digitális légifelvétel archívum online szolgáltatása projekt, rövid nevén DLA projekt.

A támogatásnak köszönhetően megvalósul az analóg légifelvételek egy részének digitalizálása, adatbázisba rendezése és a hozzáférésüket biztosító online szolgáltatás kialakítása. Ennek során a felhasználók korszerűbb és gyorsabb kiszolgálásban részesülnek.

Módosítás dátuma: 2014. augusztus 25. hétfő, 10:42
Bővebben...
 
INIK projekt

2012. április 24-én aláírták a Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (VÁTI), a FÖMI és az Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) között létrejött, az EKOP 1.2.13 projekt kivitelezésére vonatkozó Támogatási Szerződést.

Módosítás dátuma: 2013. október 04. péntek, 00:06
Bővebben...
 
TakarNet 24

A projekt eredményeképpen megvalósításra került a földügyi szakág új adatszolgáltatási rendszere, amely biztosítja a leggyakrabban igényelt földügyi adatok széles körben történő elérhetőségét.

A projekt keretében az egyik alapvető célkitűzés volt, hogy a 0-24 órában üzemelő új rendszernek rendelkeznie kell a TakarNet rendszer funkcionalitásával az új hardver és szoftver infrastruktúrára alapozva.

Módosítás dátuma: 2011. november 14. hétfő, 09:44
Bővebben...
 
INGA – Integrált Geodéziai Alapponthálózat

Főosztályunk egyik alapvető feladata geodéziai alapponthálózataink (vízszintes, magassági, GNSS alappontok) fejlesztése és karbantartása a mindenkori geodéziai technológiák kiszolgálhatósága érdekében. A kapcsolódó fejlesztések a Kozmikus Geodéziai Obszervatórium (KGO) szakmai irányításával folynak. A technológiai fejlesztések eredménye volt a GPS alapú EOV IV.rendű, illetve az EOMA III.rendű hálózatsűrítés, továbbá így jött létre az OGPSH és a GNSS Szolgáltató Központ is.

Módosítás dátuma: 2017. június 13. kedd, 12:05
Bővebben...
 
Geoportál létrehozása földügyi téradatok szolgáltatására

  • Projekt azonosító: KMOP-3.3.4/C-2008-0010
  • Projekt neve: "Geoportál létrehozása téradatinfrastruktúra fejlesztéssel. Az INSPIRE irányelv implementációjához szükséges földmérési és térképészeti téradat szolgáltatások geoportálon történő biztosítása"
  • Projekt leírása: A projekt eredményeként létrejött geoportál lehetőséget ad mindenki számára az interneten keresztül térképi adatok böngészésére és vásárlására.
  • Támogatás összege: 96 512 244 Ft (Támogatás intenzitása: 95%)
  • Kivitelezés ideje: 2009. április 17. - 2010. augusztus 31.

Módosítás dátuma: 2011. április 22. péntek, 15:12
Bővebben...
 © 2011,Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel: 06-1-222-5101, Fax: 06-1-222-5112
Impresszum, Észrevételek, Használati feltételek, Adatkezelési tájékoztató
Közérdekű adatok közzététele, Kapcsolat, Elégedettségmérő űrlap, Webtérkép, Linkek
E-mail: ftfbfkh.gov.hu

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához.
További információk