in English in German in French

Hírlevél

Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az
Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat biztosítja.

Kezdőoldal Projektjeink Parlagfű elleni közérdekű védekezés feladatai
Parlagfű elleni közérdekű védekezés feladatai

A BFKH FTFF az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Tv. és a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a parlagfű elleni közérdekű védekezés keretén belül több feladatot is ellát. Ezen belül fejlesztjük és üzemeltetjük a Parlagfű Információs Rendszert (PIR), amely biztosítja a feladatot végzők számára a gyors kapcsolattartást és adatáramlást. A PIR-ben tárolódik minden a védekezéssel kapcsolatos adat, illetve generálja az eljárás legtöbb iratát, így megbízhatóbbá és gyorsabbá téve a hatósági munkát.

Amennyiben a szükséges forrás rendelkezésre áll, elkészítjük a parlagfű veszélyeztetettségi térképet, amely lehetővé teszi a felmérést végző ingatlanügyi hatóság számára, hogy célzottan végezzék az ellenőrzést így segítve munkájukat. A PIR adatai alapján statisztikai adatokat teszünk közzé az előző évben elrendelt közérdekű védekezésekről, illetve adatot szolgáltatunk a NÉBIH parlagfűvel kapcsolatos honlapja számára. Az aktuális évben felmért és jegyzőkönyvezett területeket térképen ábrázolva megtekinthetik a NÉBIH honlapján.

Az 2016-os évben elrendelt parlagfű elleni közérdekű védekezéseket bemutató áttekintő térképek (grafikus kereső)

Ez az áttekintő kimutatás a 2008. évi XLVI. Tv. végrehajtása keretében készült. 

A közérdekű védekezéseket bemutató térkép a megyéket és a településeket mutatja, aszerint, hogy mekkora területen rendelték el a közérdekű védekezést a hatósági eljárás során. A térképek pontos bemutatását, leírását a következőkben ismertetjük.


Parlagfű elleni közérdekű védekezés elrendelése


Parlagfű veszélyeztetettségi térkép

A távérzékeléses kimutatás keretében az ország területeit nagy felbontású (10-60m szélességű egy képelem) űrfelvételek alapján vizsgáljuk meg. Egy-egy területre több időpontban is készül űrfelvétel, ezek alapján a növények fejlődését is figyelembe véve, tanuló adatok alapján automatikus feldolgozással készül az a veszélyeztetettségi térkép, amelyet a földhivatalok rendelkezésére bocsájtunk, hogy az segítse a parlagfű felmérési munkájukat, így csökkentve az ellenőrzéskor szükséges költségeket, például a gépkocsival történő bejárás benzinköltségét.

Miért jó a távérzékeléses veszélyeztetettségi térkép?

Magyarország nagyon más helyzetben van parlagfű fertőzöttség tekintetében, mint a többi EU-s ország. Ezt leginkább fotók segítségével tudjuk szemléltetni:

Parlagfű máshol:
Parlagfű Magyarországon:Az EU legtöbb országában a parlagfű csak a mezőgazdasági táblák szélein, illetve az utak mentén okoz problémát. A pollen koncentráció a legmagasabb pollenszámú napokon sem haladja meg a 30-80 db/m3.

Magyarországon azonban a legnagyobb fertőzött területek a mezőgazdasági táblákon találhatóak, ahol több hektárnyi területen a kultúrnövényt is elnyomja/elnyomhatja a parlagfű. A pollenkoncentráció a pollenszezon legnehezebb napjain meghaladhatja az 1000 db/m3 is (már a 10 db/m3 is tüneteket okoz az arra érzékenyeknél) !

A távérzékelés technológia nagyon jól alkalmazható elsősorban a nagy, egybefüggő gyomos területeken.

A távérzékelés segítségével olcsón, nagy területi (országos) kiterjedésű, részlehajlás-mentes, gyors veszélyeztetettségi térkép készíthető. Ez azt jelenti, hogy a nehezen megközelíthető területek épp olyan eséllyel kerülhetnek a veszélyeztetettségi térképre, mint az út melletti területek. Mivel a pollenterhelés elsősorban a nagy mezőgazdasági táblákról származik, így a távérzékeléssel egyszerre, egységes elvek alapján lehet adatokat szolgáltatni, illetve ezen területek mentesítésével lehet a legjobb eredményt elérni. A parlagfű aktuális, országos elterjedtségének felmérésében a távérzékelés a legköltséghatékonyabb eljárás.

Egyéb távérzékelési lehetőségek

A távérzékelés és az egyre nagyobb térbeli és spektrális felbontású űrfelvételek további lehetőségeket rejtenek, amelyeket kutatási projektben vizsgáltunk. Az eddig használt űrfelvételek mellett felhasználtunk szuper felbontású optikai-, radar űrfelvételeket, illetve a terepi felmérés módszertanát is módosítottuk az űrfelvétel adatrendszerhez igazítva.

A vizsgálatok kimutatták, hogy nemcsak hatékonyan azonosíthatók a parlagfűvel fertőzött táblák, hanem ezek jól elkülöníthetők az egyéb gyommal fertőzött tábláktól is. Az űrfelvétel nagy térbeli felbontása lehetővé teszi, hogy a parlagfű, illetve egyéb gyomosság térbeli előfordulásának heterogén, foltszerű természete is jól felismerhető és azonosítható legyen.

Haszonnövényekben, így például az erősen veszélyeztetett napraforgó táblákban, jó eredménnyel kimutatható a parlagfű fertőzés polarimetrikus radar, és nagy felbontású optikai űrfelvételek együttes használatával.

A kutatási projekt során – a terepi és a távérzékelt adatokon egyaránt – látható, hogy a gyomosodást csak a foltosodás figyelembevételével érdemes tanulmányozni, hiszen a gyom az esetek túlnyomó többségében egyáltalán nem követi a parcellákat, még az egyes kultúrákhoz kötődő gyomosodások is jelentős inhomogenitásokat mutatnak.

Távérzékelés segítségével nagyon pontos növénytérképek is előállíthatóak, amely alapján tovább lehet csökkenteni a parlagfű felmérésének célterületeit, hogy csak azon növénykultúrákat célzott vizsgálata történjen meg, ahol a parlagfű előfordulása a legvalószínűbb.

Az utóbbi időben zajló földhasználattal kapcsolatos előírások módosulása változásokat hozhat a parlagfű előfordulásában is, így mindenképpen szükséges az ország területének folyamatos monitorozása.

Kérjük, hogy ha a 2008. évi XLVI. Tv -ben megfogalmazott feladatoknak a Földmérési és Távérzékelési Intézetre eső részfeladatára, vagyis a távérzékeléses felderítésre vonatkozóan segítő észrevétele, javaslata van, azt a  parlagfufomi.hu e-mail címre küldött levéllel tegye meg.

Parlagfű elleni közérdekű védekezés elrendelése

A kimutatás a hatósági eljárást is követő Parlagfű Információs Rendszer (PIR) adatai alapján készült. A külterületen lefolytatott hatósági eljárások, kivétel nélkül a FÖMI által üzemeltetett PIR felületén keresztül folynak, így a közérdekű védekezés elrendelő határozatokat is ezen belül rögzítik és hozzák létre. Közérdekű védekezést azonban nem minden parlagfüves terület esetén lehet elrendelni. Amennyiben a terület nem kultúrnövénnyel fedett, a védekezésnek nincs akadálya, azonban ha van kultúrnövény, és annak állapota megfelel a törvényben leírtaknak (2008.évi XLVI. Tv. 50§ (7)), a kötelező védekezés elrendelése nem lehetséges, a hatóság csak bírságot szabhat ki a terület használójára. Térképünk csak azon területek adatai alapján készült, ahol a hatóság elrendelte a közérdekű védekezést. A térkép nem az ország parlagfű fertőzöttségét mutatja!

Annak érdekében, hogy a települések, illetve megyék adatai összehasonlíthatóak legyenek, nem csupán a településeken elrendelt közérdekű védekezés által érintett összterületet jelenítettük meg térképünkön, hanem ezeket a területeket a település azon területéhez viszonyítottuk, ahol a terület jellegét tekintve a parlagfű előfordulhat. Az ingatlan-nyilvántartás kategóriái, művelési ágai közül a következőket vettük figyelembe: szántó, kert, szőlő és gyümölcsös.

Térképeink bemutatják, hogy az egyes településeken a többi településhez viszonyítva milyen mértékű a közérdekű védekezés elrendelés, illetve térképeinkre kattintva megtekinthetik továbbá azt is, hogy az ország megyéiben, településein 2016-ban összesen mekkora területen rendeltek el közérdekű védekezést.

BFKH FTFF, Budapest, 2017. május 8.

Parlagfű-felmérés


Az ország parlagfű veszélyeztetettségét és az előző évben elrendelt parlagfű elleni közérdekű védekezéseket bemutató áttekintő térképek (2010 március-októberi időszakra)
(grafikus kereső)


A blokkok parlagfű-veszélyeztetettsége a 2010-es (március-október) felmérés alapján
(szöveges kereső)

Ez az áttekintő kimutatás a 2008. évi XLVI. Tv. végrehajtása keretében készült.

A parlagfű-veszélyeztetettségi térkép az ország településeit mutatja, aszerint osztályozva, hogy milyen mértékű a parlagfű-fertőzöttségük, A MePAR blokkok esetén pedig szöveges kereső áll rendelkezésre a kiválasztott blokk parlagfű veszélyeztetettségének a megtekintésére.  

A közérdekű védekezések térkép a megyéket és a településeket mutatja, aszerint, hogy mekkora területen rendelték el a közérdekű védekezést a hatósági eljárás során. A térképek pontos bemutatását, leírását a következőkben ismertetjük.

Parlagfű veszélyeztetettségi térkép

A kimutatás a 2010-es évben helyszíni ellenőrzés vagy távérzékeléses felmérés keretében parlagfüvesnek talált területeket mutatja be.

A távérzékeléses felderítés során űrfelvételeket és helyszíni felmérésből származó adatokat használunk fel. A helyszíni adatok részben a földhivatalok helyszíni ellenőrzéseinek eredményeiből származnak. A hagyományos felderítésből származó adatokat a Földmérési és Távérzékelési Intézetben egy korszerű technika, a távérzékelés alkalmazásával egészítjük ki. A mezőgazdasági területeket, – beleértve az erőforrások korlátai miatt hagyományos felderítéssel „be nem járható” területeket is – nagyfelbontású űrfelvételek kiértékelésével vizsgáljuk meg. A műholdas felderítés a mezőgazdasági területeken alkalmazható, így csak ezekről tartalmaz adatokat a térkép. Az oldalon tájékoztató jelleggel információt kaphatunk arról is, hogy a parlagfű-fertőzés a MePAR (Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer) mely fizikai blokkjait érinti.

A felderítés távérzékeléses eredményei egyrészt a tartósan elhanyagolt, jelenleg mezőgazdasági művelés alatt nem álló úgynevezett „parlag”-területek, másrészt a betakarítás után elgyomosodott, parlagfűvel elfertőződött kalászos-tarlók felmérésén alapulnak. A parlagterületeken a leggyakrabban előforduló parlagfű mellett más allergén gyomok is megjelennek nagy számban. A kimutatásban az elhanyagolt területek mellett az elgyomosodott kalászosgabona-területek is szerepelhetnek. A parlagfüves kalászos-tarlók nagy kiterjedésű foltjai igen jelentős pollen-terhelést eredményeznek.

Olyan térképet készítünk folyamatosan, amely megbízhatóan mutatja meg a fertőzött területeket. Ez a földhivatali szakemberek helyszíni ellenőrzését, a pontos földi bemérés munkáját segíti, és összességében a fertőzött területek országos felderítését jelentősen növelni fogja. A helyszíni ellenőrzés során a fertőzöttnek talált területek esetében a hatóság elrendeli közérdekű védekezés keretében a terület parlagfű-mentesítését, a földhasználó pedig köteles a költségek megtérítésére.

A távérzékeléses felméréssel – céljának és technikai feltételeinek megfelelően – a 0,8 ha-t meghaladó, 2010-ben parlagfűvel fertőzött foltokat kerestük meg a települések külterületein. Ez a kimutatás tehát nem a kis foltokra, az út menti parlagfüves sávokra fókuszál, hanem a nagy területű, jelentősebb pollenterhelést eredményező fertőzött területeket veszi számba.

A feldolgozás az elhanyagolt területek és a kalászos-tarlók vonatkozásában csaknem teljes az ország területére. A kimutatott parlagfüves terület összesen 15 000 ha. A feldolgozásban nem vettek részt a külterülettel nem rendelkező települések.

A 2010-es veszélyeztetettségi kategóriák a külterületi parlagfüves terület aránya szerint:

A veszélyeztetettségi kategória (2010)

Településnél

Blokknál

Alig

0-1 ezrelék

0-3 %

Enyhén

1-3 ezrelék

3-10 %

Közepesen

3-9 ezrelék

10-42 %

Erősen veszélyeztetett

9 ezrelék felett

42 % felett

Parlagfű elleni közérdekű védekezés elrendelése

A kimutatás a hatósági eljárást is követő Parlagfű Információs Rendszer (PIR) adatai alapján készült. A külterületen lefolytatott hatósági eljárások, kivétel nélkül a FÖMI által üzemeltetett PIR felületén keresztül folynak, így a közérdekű védekezés elrendelő határozatokat is ezen belül rögzítik és hozzák létre. Közérdekű védekezést azonban nem minden parlagfüves terület esetén lehet elrendelni. Amennyiben a terület nem kultúrnövénnyel fedett, a védekezésnek nincs akadálya, azonban ha van kultúrnövény, és annak állapota megfelel a törvényben leírtaknak (2008.évi XLVI. Tv. 50§ (7)), a kötelező védekezés elrendelése nem lehetséges, a hatóság csak bírságot szabhat ki a terület használójára. Térképünk csak azon területek adatai alapján készült, ahol a hatóság elrendelte a közérdekű védekezést. A térkép nem az ország parlagfű fertőzöttségét mutatja!

Annak érdekében, hogy a települések, illetve megyék adatai összehasonlíthatóak legyenek, nem csupán a településeken elrendelt közérdekű védekezés által érintett összterületet jelenítettük meg térképünkön, hanem ezeket a területeket a település azon területéhez viszonyítottuk, ahol a terület jellegét tekintve a parlagfű előfordulhat. Az ingatlan-nyilvántartás kategóriái, művelési ágai közül a következőket vettük figyelembe: szántó, kert, szőlő és gyümölcsös.

Térképeink bemutatják, hogy az egyes településeken a többi településhez viszonyítva milyen mértékű a közérdekű védekezés elrendelés, illetve térképeinkre kattintva megtekinthetik továbbá azt is, hogy az ország megyéiben, településein 2009-ben összesen mekkora területen rendeltek el közérdekű védekezést.

Kérjük, hogy ha a 2008. évi XLVI. Tv -ben megfogalmazott feladatoknak a Földmérési és Távérzékelési Intézetre eső részfeladatára, vagyis a távérzékeléses felderítésre vonatkozóan segítő észrevétele, javaslata van, azt a e-mail címre küldött levéllel tegye meg. Egyéb esetben a fórum áll rendelkezésére.

FÖMI, Budapest, 2010. október 11.

 

Módosítás dátuma: 2017. május 15. hétfő, 12:00
 

© 2011,Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel: 06-1-222-5101, Fax: 06-1-222-5112
Impresszum, Észrevételek, Használati feltételek, Adatkezelési tájékoztató
Közérdekű adatok közzététele, Kapcsolat, Elégedettségmérő űrlap, Webtérkép, Linkek
E-mail: ftfbfkh.gov.hu

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához.
További információk