in English in German in French

Hírlevél

Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az
Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat biztosítja.

Kezdőoldal Projektjeink SZEÜSZ EIK projekt
SZEÜSZ EIK projekt

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására” című pályázati felhíváshoz, EKOP-1.A.2-2012-2012-0039 azonosító számú: Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és vezetői információk, munkaerő nyilvántartás projekt – FÖMI keretében.


A támogatásnak köszönhetően létrejövő informatikai megoldások eleget tesznek az új jogszabályok által támasztott elvárásoknak, emellett az intézmény belső munkafolyamatai áttekinthetőbbé és tervezhetőbbé válnak. A sikeres projekt megvalósítása következtében lerövidül a belső ügyintézési folyamatok átlagos időtartama és a vezetőknek lehetősége nyílik az elektronikus, gyors és hatékony tervezésre, megvalósításra.


A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) központi hivatal, a Kormány földmérési és térinformatikai államigazgatási szervezete, amelyet a vidékfejlesztésért felelős miniszter irányít.

Az intézetben jelenleg nem alkalmaznak a közfeladatot ellátó szervek számára kötelezően előírt elektronikus iratkezelési rendszert. A belső ügyintézési folyamatok számítógépes támogatása alacsony szintű, az ügyvitel túlnyomórészt papíralapú. Megoldatlan a vezetői információ-szolgáltatás elektronikus támogatása is.

A projekt célja az új jogi környezet által támasztott elvárásoknak való megfelelés, az ügyintézés hatékonyságának javítása, a vezetői döntések támogatása, valamint a munkaidő tervezése, nyilvántartása. A bevezetett korszerű informatikai megoldások segítségével lehetővé válik a gördülékenyebb és hatékonyabb ügyintézés, látványosan javul az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások gyorsasága.

A projekt eredményképpen létrejön a részben vagy teljesen papírmentes elektronikus ügyintézés.

Az elektronikus ügykezelő és dokumentumkezelő alkalmazás és vezetői információs rendszer, az elektronikus aláírás szolgáltatás, és a komplex munkaidő nyilvántartó rendszerek, mind korszerű informatikai megoldások, a fenti célok elérésének alapvető eszközei.

A projekt megvalósítására 102.033.200 forintos támogatás áll a Földmérési és Távérzékelési Intézet rendelkezésére az Új Széchenyi Terv, Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében kiírt „Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására”című pályázat keretében.


A projekt által érintett ügycsoport, illetve feladat/ szolgáltatás kereteit meghatározó jogszabályok listájának felsorolása:

 • 2013. évi LXXXI. törvény   egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról
 • 2013. évi LXXXIV. törvény  egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról
 • 2011. évi CLXXIV. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról;
 • 2011. évi CXII. törvény  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról   (Adatvédelmi törvény)
 • 2010. évi LIX. törvény az egyes elektronikus eljárások módosításáról
 • 2008. évi XXV. törvény az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeleteinek módosításáról;
 • 83/2012. (IV.21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról;
 • 84/2012. (IV.21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről;
 • 85/2012. (IV.21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályiról;
 • 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól
 • 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről
 • 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól
 • 27/2014 (IV. 18.) KIM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről
 • 64/2010. (III. 18.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 24/2006 (IV.26) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről
 • 241/2009. (X. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről
 • 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásárólSzervezeti és döntéshozatali információkFöldmérési és Távérzékelési Intézet
Cím:1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
E-mail: infofomi.hu
www.fomi.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
Módosítás dátuma: 2015. december 19. szombat, 11:37
 

© 2011,Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel: 06-1-222-5101, Fax: 06-1-222-5112
Impresszum, Észrevételek, Használati feltételek, Adatkezelési tájékoztató
Közérdekű adatok közzététele, Kapcsolat, Elégedettségmérő űrlap, Webtérkép, Linkek
E-mail: ftfbfkh.gov.hu

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához.
További információk