in English in German in French

Hírlevél


feed-image RSS hírek
 
   
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az
Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat biztosítja.

Kezdőoldal Szolgáltatásaink
Ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatása adatátviteli hálózaton keresztül

A TakarNet rendszer szolgáltatásait  2011 június 30. után az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező  felhasználók is igénybe vehetik a Földhivatal Online rendszeren keresztül. A TakarNet rendszerhez történő csatlakozás feltételeiről itt tájékozódhat.

Módosítás dátuma: 2017. május 22. hétfő, 11:14
Bővebben...
 
E-hiteles tulajdoni lap

Új elektronikus földhivatali szolgáltatás indult  2008. május 19-én,  az e-hiteles, vagyis elektronikusan hitelesített  tulajdoni lap másolat szolgáltatás, első lépcsőben a TakarNet országos földhivatali számítógépes hálózat felhasználói számára. Ez ma már több mint 9000 felhasználót jelent, bankokat, közjegyzőket, ügyvédeket, közigazgatási intézményeket, önkormányzatokat, ingatlan irodákat, tervező cégeket stb.

Módosítás dátuma: 2017. május 22. hétfő, 10:57
Bővebben...
 
Adatszolgáltatás a Földhasználati nyilvántartásból

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 99.§-a alapján a földhasználati nyilvántartást illetően a földügyért felelős miniszter által jóváhagyott  egyedi megállapodásban meghatározottak szerint a földhasználati nyilvántartásban szereplő adatok különböző szempontú legyűjtése, feldolgozása, és az így feldolgozott adatoknak a szerződő fél részére való továbbítása megállapodás alapján történhet.

Módosítás dátuma: 2017. május 22. hétfő, 10:51
Bővebben...
 
GNSS szolgáltatásHatékony, geodéziai pontosságú műholdas helymeghatározás csak földi kiegészítő rendszerek létesítésével érhető el. Egy ilyen, egyébként meglehetősen költséges rendszer kiépítése után, a GNSS technikával végzett pontmeghatározás szabályainak betartása mellett, a cm pontos helymeghatározás hihetetlenül egyszerűvé válik.


Az állami földmérés keretében a Földmérési és Távérzékelési Intézet 2002-2008 között fejlesztette  ki a hivatalos hazai országos földi GNSS kiegészítő rendszert. A hálózat működtetését 2017. január 1-től a BFKH-FTFF Kozmikus Geodéziai Osztályának GNSS Szolgáltató Központja (GSzK) végzi. A rendszer alapja az aktív GNSS hálózat, amelyet folyamatosan üzemelő, a GSzK-al  állandó kapcsolatban álló referenciaállomások alkotnak. A GNSS infrastruktúra pontossága és megbízhatósága a referenciaállomások sűrűségének a függvénye. A jelenlegi technológiai szinten a cm pontos szolgáltatáshoz 60-70 km-ként kellett telepíteni egy referenciaállomást. Magyarországon tehát mintegy 35 referenciaállomás kiépítése volt szükséges. Emellet még – teljes lefedettség érdekében - a hálózatba vontak 19 határmenti állomást is a környező országokból, így az aktív GNSS hálózat 54 db állomásból áll. Az aktív GNSS hálózat állomásainak mérései másodpercenként jut el a GSzK-ba, ahol az adatokat ellenőrzik, feldolgozzák, korrekciókat határoznak meg és elérhetővé teszik azokat a Felhasználók számára. A valós idejű korrekciók mellett utólagos feldolgozáshoz RINEX formátumú adatokat is szolgáltatnak. Mérföldkövet jelentett a 2007. március 1-től használható virtuális RINEX adatszolgáltatás, mert ettől kezdve az egyfrekvenciás vevők is használhatják a rendszert az ország egész területén.

A valós idejű korrekciók két szintjét különböztetjük meg: az egyedi referenciaállomások észlelési adataiból meghatározott egyedi, illetve az összes állomásról, valamennyi műholdra (GPS és GLONASS) végzett észlelések együttes kezelésével számított ún. hálózati korrekciókat. Míg az egyedi korrekciók az adott állomástól távolodva egyre nagyobb hibával terheltek, addig a hálózati korrekcióval az egész területén homogén pontosság érhető el (hálózati RTK). A lehetőségek közül a Felhasználó dönti el, hogy számára melyik megoldás a legmegfelelőbb.

A pontosságot javító korrekciók mobilinternet kapcsolaton érhetők el a terepen dolgozó Felhasználókhoz.

A GNSS Szolgáltatások elérése biztonságos SSL kapcsolaton keresztül: https://www.gnssnet.huMódosítás dátuma: 2017. május 24. szerda, 15:27
 
Ortofotó

Ortofotó térinformatikai szolgáltatása

Módosítás dátuma: 2013. szeptember 13. péntek, 12:24
Bővebben...
 
Közigazgatási határ adatbázis

Közigazgatási határ adatbázis szolgáltatása

Módosítás dátuma: 2013. augusztus 16. péntek, 11:36
Bővebben...
 
DDM5 és szintvonal képként

DDM5 és szintvonal térinformatikai szolgáltatása

Módosítás dátuma: 2013. augusztus 16. péntek, 11:48
Bővebben...
 
Általános Szerződési FeltételekAdatfelhasználási szerződés

WMS ÁSZFMódosítás dátuma: 2017. július 31. hétfő, 14:48
 
Földmérő igazolvány kiadása

Új földmérő igazolványt, valamint a lejárt igazolványok megújítását Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályánál (BFKH-FTFF) történő igénylés alapján lehet beszerezni. Az igénylőlap a honlapról letölthető, a kitöltés után a mellékletekkel együtt postán is beküldhető. Az igazolvány csak személyesen vehető át és a tulajdonosának laminálás előtt alá kell írnia. Az igazolványok a kiállítástól számított 10 évig érvényesek.

Módosítás dátuma: 2017. augusztus 09. szerda, 17:40
Bővebben...
 
Ingatlanrendező földmérői minősítés

Ingatlanrendező földmérői minősítést az illetékes Kormányhivatalnál lehet igényelni, a kinyomtatott és kitöltött igénylőlapot a mellékletekkel együtt a Kormányhivatal címére postán kérjük megküldeni.

Az illetékes Kormányhivatal továbbítja a Budapest Főváros Kormányhivatal Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály részére.  Az igénylés feltételeit a 21/1997. (III.12.) FM-HM e.r. 10. § tartalmazza. Az igénylő adatlap a honlapról letölthető. Ezt követően ajánlott levélben értesítjük a meghallgatás helyét és időpontját illetően. A minősítésről szóló oklevelet szintén postai úton küldjük meg.

A szakmai gyakorlati időhöz a felsőfokú képesítést adó oklevél kiállításától számított 5 évnek kell meglennie!

Kapcsolattartó:Albelné Gigler Mónika, Alaphálózati és Államhatárügyi Osztály
telefon:36-1-460-4168, mobil: 36-30-230-8913
Munkahely: I. 102
E-mail: gigler.monikabfkh.gov.hu
Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök 9:00-15:00

Az ingatlanrendező földmérői minősítés díja a 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelete (17. § (1)). szerint 5000 Ft. Elveszett, megrongálódott oklevél másolatának kiállítási díja 1500 Ft.

Az összeget csekken vagy átutalással lehet befizetni. A Készpénz-átutalási megbízás beszerezhető a Térképészeti székházban (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) és a megyei kormányhivatalokban. Ugyanaz a csekk használatos a földmérő igazolvány és az ingatlanrendező földmérői minősítés díjának befizetéséhez.

A Készpénz-átutalási megbízás vagy a 10023002-00299592-38200001 számlaszámra történő átutalás esetén a közlemény rovatba kérjük feltüntetni az "ingatlanrendező" megjegyzést, és a bizonylat másolatát a kitöltött adatlaphoz kérjük mellékelni!

A minősítő vizsga időpontjáról a jelentkezők írásbeli értesítést kapnak.

A földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet  8. § (2) bekezdése értelmében az ingatlanrendező földmérő minősítés iránti kérelmet a lakóhely szerinti kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kormányhivatal a szakfelügyeleti véleménnyel ellátott kérelmet a Bizottság titkárához továbbítja.

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28. §  (8) bekezdése szerint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a földmérő igazolvánnyal, illetve az ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező személyekről bárki számára ingyenesen hozzáférhető nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tevékenység végzésére jogosult személy:

a) természetes személyazonosító adatait,
b) a földmérő igazolvány illetve a minősítés számát,
c) szakképzettségét,
d) telephelyét,
e) lakcímét,
f) elérhetőségeit,
g) a földmérő igazolvány, illetve a minősítés érvényességi idejét.

A nyilvántartásban szereplő személy a d)–f) pontban meghatározott adatainak a nyilvánosságra hozatalát az adatnyilvántartónál írásban megtilthatja.

A fentiek értelmében Főosztályunk honlapján 2013. február 27-étől kezdve az ingatlanrendező minősítéssel rendelkező személyek fenti adatai is elérhetőek az alábbi oldalon:

Az aktuális ingatlanrendezői névjegyzék publikus változata

Lehetőség van a régi típusú minősítő okiratok lecserélésére új típusúra (klikk ide).

Ez iránti kérelmet írásban kell benyújtani a BFKH-FTFF-hez Albelné Gigler Mónika részére, melyhez csatolni kell a régi okirat másolatát és az 1500 Ft eljárási díj megfizetéséről szóló igazolást. Az új okirat postai úton kerül megküldésre.

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28. § (8a) bekezdése szerint a nyilvántartásban szereplő személy a telephelyet, lakcímet és elérhetőségeit érintő adatainak a nyilvánosságra hozatalát az adatnyilvántartónál írásban megtilthatja.


Módosítás dátuma: 2017. május 26. péntek, 07:43
 
Ingatlan-nyilvántartási adatok leválogatása egyedi megállapodás alapján

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet  112/B §-a alapján az ingatlan-nyilvántartás adatbázisából - egyedi megállapodás alapján – elektronikus adatleválogatási és adattovábbítási szolgáltatásra is lehetőség van adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő esetekben.

Módosítás dátuma: 2017. május 22. hétfő, 11:04
Bővebben...
 
Ingatlan változásfigyelés

A földhivatalok által nyújtott változásfigyelő szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az ingatlanok tulajdoni lapjának módosításairól, változásairól gyorsan értesülhessünk e-mailben és/vagy SMS-ben. Ezáltal fokozható az ingatlanokhoz fűződő tevékenységekkel kapcsolatos biztonság, illetve a szolgáltatást igénybe vevő által is követhetővé válnak az ügyintézés tulajdoni lap változással járó lépései. A változásfigyelő szolgáltatás igénybevételéhez ismerni kell az ingatlan helyrajzi számát vagy címét.

Módosítás dátuma: 2017. május 22. hétfő, 15:58
Bővebben...
 
GNSS FarmRTK Szolgáltatás

A GNSSnet.hu szolgáltatás valós idejű korrekcióit használva a termőföldeken is centiméterre pontosan lehet „közlekedni”. A GNSS Szolgáltató Központ hosszú távú célja az RTK és hálózati RTK korrekciók szolgáltatásán kívül, a FÖMI-ben rendelkezésre álló távérzékelési, térinformatikai, geostatisztikai, termés-modellezési és ezekhez kapcsolódó adatok rendelkezésre bocsátása, így egy teljesebbé tett szolgáltatás kiépítése a mezőgazdasági felhasználók részére.

Módosítás dátuma: 2017. május 22. hétfő, 13:08
Bővebben...
 
K-GEO Kalibráló Laboratórium

A FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumában (KGO) működik a K-GEO Kalibráló Laboratórium, melyet  geodéziai elektro-optikai távmérő műszerek és GNSS vevőberendezések kalibrálására hoztunk létre. A K-GEO Kalibráló Laboratóriumot a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) 2000-től 2009-ig akkreditálta, majd 2014-ben újraakkreditálta.  Laboratóriumunk az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 Vizsgáló- és kalibráló-laboratóriumok felkészültségének általános követelményei című szabvány szerint dolgozik.

A FÖMI K-GEO Kalibráló Laboratóriumának Kalibrálási Szolgáltatási díjszabása

Módosítás dátuma: 2017. május 24. szerda, 15:39
Bővebben...
 
Topográfiai térkép (raszteres, vektoros raszterként)

Topográfiai térkép térinformatikai szolgáltatása

Módosítás dátuma: 2013. szeptember 13. péntek, 12:27
Bővebben...
 
Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

Földmérési és ingatlan nyilvántartási alaptérkép térinformatikai szolgáltatása

Módosítás dátuma: 2014. október 02. csütörtök, 12:54
Bővebben...
 
Az Agrár geoadatbázis raszteres hálózati szolgáltatásának díjai

Az Agrár geoadatbázis raszteres hálózati szolgáltatásának díjai

Módosítás dátuma: 2016. január 12. kedd, 17:58
Bővebben...
 
Földminősítő igazolvány igénylése

Földminősítő igazolványt a fővárosi és megyei kormányhivatal a földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017 (IX.29.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19.§ (1) pontjában meghatározott képesítéssel rendelkező állami tisztviselői részére lehet igényelni. A Rendelet 4. sz. mellékletében található igénylőlapot (innen letölthető szerkeszthető formában) Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) – mint földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv – részére kell benyújtani csatolva hozzá a Rendeletben előírt végzettséget igazoló okirat másolatát és egy db papír alapú fényképet.

Módosítás dátuma: 2017. október 05. csütörtök, 16:50
Bővebben...
 
Az ingatlanrendező minősítés vizsgájának témakörei
  1. A telekalakításokkal kapcsolatban felmerülő szakhatósági és engedélyeztetési eljárások ismerete.
  2. A belterületbe csatolás és a művelés alóli kivonás esetén felmerülő szakhatósági eljárások ismerete.
  3. A földügyi szakigazgatás szervezeti felépítésének és hatósági feladatainak ismerete.
  4. Az ingatlan-nyilvántartás ismerete.
  5. Az ingatlan-nyilvántartási térkép változását eredményező földmérési munkák végzésének ismerete.

Módosítás dátuma: 2017. május 25. csütörtök, 13:34
Bővebben...
 
Egyedi igények

Várjuk egyedi igényekkel rendelkező partnereink megkereséseit hosszútávú együttműködés reményében is.

Módosítás dátuma: 2011. április 01. péntek, 13:40
 © 2011,Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel: 06-1-222-5101, Fax: 06-1-222-5112

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához.
További információk