in English in German in French

Hírlevél


feed-image RSS hírek
 
   
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az
Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat biztosítja.

Kezdőoldal Termékeink
Légifelvételek és ortofotók


A FÖMI légifilmtárában 1959-től kezdődően készült, mintegy 412 ezer analóg (film alapú) légifelvétel található, melyekről a területi és műszaki adatokra is vonatkozó nyilvántartás áll rendelkezésre. A nyilvántartás alapján a felvételek kereshetők. Lehetőség van digitális másolatok, továbbá egyéb származtatott termékek (nagyítások, transzformátumok, sztereó kiértékeléssel nyert adatok) megrendelésére.

Módosítás dátuma: 2017. március 19. vasárnap, 15:02
Bővebben...
 
Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

Az 1855–1930 közötti országos felmérés során készült, úgynevezett Királyi kataszteri térképek archív példányait papíralapon vagy szkennelve szolgáltatjuk. 

Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis és a tulajdoni lapi adatbázis együttesét egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisnak hívjuk, mindkét részét a földhivatalok vezetik naprakészen. Az állami földmérési térképi adatbázis az állami ingatlan-nyilvántartási alaptérképi adatbázis kötelező alapja, mely jogszabályban előírt tartalommal, vonatkoztatási és vetületi rendszerben meghatározott adatok és a hozzájuk tartozó attribútumok alapján létrehozott, számítógépen kezelhető adatbázis.


Módosítás dátuma: 2017. március 30. csütörtök, 08:38
Bővebben...
 
Országos GPS Hálózat pontjai

Az adatbázis az országos GPS hálózat pontjait tartalmazza. A geoshop.hu térkép segítségével segíti a felhasználókat az igényelt pontok kiválasztásában. Ha a kiválasztás megtörtént, lekérhető az adott pont pontleírása, amely tartalmazza:
a pont WGS-84  és EOV koordinátáit, a pont számát/nevét, a pont jellegét, a pontvédelem típusát, megközelítésének leírását és a megközelítés térképét, a pont helyszínrajzát és a település nevét, amelynek közigazgatási területén az alappont megtalálható.

Módosítás dátuma: 2014. május 15. csütörtök, 15:34
Bővebben...
 
Magassági Alappontok Adatbázisa

Az első-, másod- és harmadrendű EOMA és Bendefy magassági alappontok, valamint a Bendefy harmadrendű kiegészítő hálózat pontjainak adatait tartalmazza: EOMA és Bendefy pontszám, magasság, közelítő vízszintes koordináták, megjelölés módja, a pont helyének leírása, megye, településnév, korábbi pontszám és magasság, a pont helyszínrajza, állandósítás éve, mérés éve (EOMA és Bendefy magassági alappontok), a két legutóbbi helyszínelés éve, stb.

Módosítás dátuma: 2014. május 15. csütörtök, 15:31
Bővebben...
 
Földfelszín monitorozás adatbázisai

Copernicus földfelszín monitorozás (Land Monitoring Services) adatbázisai


Az európai földfelszín monitorozási tevékenységünkről, a kapcsolódó projektekről bővebben itt olvashat.

UGRÁS AZ ADATBÁZISOK LETÖLTÉSÉHEZ!


A Copernicus földmegfigyelő program a Föld felszínének monitorozására létrehozott európai rendszer. Az adatgyűjtés különböző források felhasználásával történik, ami magába foglalja a földmegfigyelő műholdakat (űrszegmens) és az úgynevezett in-situ adatokat (földi szegmens). A felhasználói szegmens (services) a fenti adatok felhasználásával biztosít információt hat tematikus területen:

Módosítás dátuma: 2016. június 17. péntek, 12:18
Bővebben...
 
Magyar Közigazgatási Határok

Az adatbázis a magyarországi közigazgatási határok adatait tartalmazza országhatár, régióhatár, megyehatár, járáshatár, kistérséghatár, településhatár szinten. A különböző szintű határok (pl. megye, járás, kistérség ...) külön is megvásárolhatók.

Módosítás dátuma: 2014. május 15. csütörtök, 15:43
Bővebben...
 
Parlagfű-felmérésEz az áttekintő kimutatás a 2008. évi XLVI. Tv. végrehajtása keretében készült. A parlagfű-veszélyeztetettségi térkép az ország településeit mutatja, aszerint osztályozva, hogy milyen mértékű a parlagfű-fertőzöttségük. A MePAR blokkok esetén pedig szöveges kereső áll rendelkezésre a kiválasztott blokk parlagfű veszélyeztetettségének a megtekintésére.


Módosítás dátuma: 2016. október 12. szerda, 14:32
Bővebben...
 
A Magyarország területére vonatkozó geoid adatbazisok (HGEO2000 és HGGG2000 változatok)

Az adatbázis a magyarország területére vonatkozó legújabb HGEO2000 gravimetriai és a HGGG2000 GPS-gravimetriai kvázigeoid változatok adatait tartalmazza digitális formában egy 1.5'x1.5' (kb.2x2 km)-es rácson. A HGGG2000 megoldás a gravimetriai geoid javított változata, ahol a HGEO2000 megoldást illesztettük kiválasztott, szintezett OGPSH pontokra. A megoldások vonatkozási rendszere a geocentrikus ETRS89.

Módosítás dátuma: 2014. szeptember 04. csütörtök, 15:32
Bővebben...
 
Az Archívumban található űrfelvételek rövid ismertetése

A távérzékelés az a tudományág, amely a tárgyakra vagy a jelenségekre jellemző információk beszerzésével és megmérésével foglalkozik olyan rögzítő berendezések segítségével, amelyek nincsenek közvetlen (fizikai) kapcsolatban a vizsgált tárggyal vagy jelenséggel. (American Photogrammetric Association)

A távérzékelés végrehajtható minden olyan készülékkel, amely alkalmas a tárgyak és jelenségek tulajdonságait közvetítő elektromágneses sugárzás, akusztikus energia vagy az erőterek energiájának rögzítésére. Az alkalmazott eszközök lehetnek fényképezőgépek, lézer és rádiófrekvencia felfogó rendszerek, szeizmográfok, graviméterek, magnetométerek stb.

Módosítás dátuma: 2011. augusztus 03. szerda, 16:15
Bővebben...
 
SPOT műholdfelvételek adatbázisa (SPOT műholdak)

A SPOT programot 1978-ban indították be Franciaországban, nem utolsó sorban azért, hogy az USA távérzékelési monopóliumát megszüntessék. A francia űrprogram keretében 1986 óta működik a SPOT műhold (Satellite Pour l'Observation de la Terre) sorozat.

Módosítás dátuma: 2016. december 05. hétfő, 09:53
Bővebben...
 
Nemzeti Űrfelvétel Archívum: IRS Resourcesat2 Műhold

Az IRS műholdcsalád tagjai az Indiai Űrprogram keretében készültek az Indiai Kormány megbízásából. Az Indian Remote Sensing (IRS) System keretében a következő távérzékelési szenzorokat szállító műholdakat állították pályára:

Módosítás dátuma: 2015. április 29. szerda, 11:24
Bővebben...
 
Domborzat

Az 1: 10 000-es méretarányú topográfiai térképek szintvonalrajzaiból készített, sztereofotogrammetriai kiértékeléssel javított domborzatmodell.

Az alapul szolgáló topográfiai térképek felmérési ideje 1979 és 2000 közé tehető. A 2000 óta bekövetkezett komolyabb domborzati változások aktualizálása (pl. autópálya építések, külszíni bányák nyitása) sztereofotogrammetriai eljárással történt. 2000-ben és 2005-ben az ország teljes területén, 2007-től évente azokon a területeken, ahol az aktuális légifelvételezés történt. Az adatkészlet GRID típusú (szabályos rácshálón elhelyezkedő pontok), natív felbontása 5x5m, magassági megbízhatósága átlagosan ±0,7m.

Módosítás dátuma: 2017. január 18. szerda, 16:44
Bővebben...
 
Színezett Digitális Felszínmodell (cDFM)


Tájékozott, átfedő sztereó légifelvétel-modellek felhasználásával, automatikus módszerrel nyert, szerkesztés nélküli digitális felszínmodell (pontfelhő), mely a terep, illetve a légifényképezés pillanatában a terepen található bármely fedettség, állandó és ideiglenes, természetes és mesterséges tereptárgyak burkoló felületének magassági viszonyait írja le.

Módosítás dátuma: 2017. január 18. szerda, 16:46
Bővebben...
 
Topográfiai Térképek

Magyarország területének 1:10 000, 1:25 000, 1:100 000, 1:200 000 méretarányok szerinti ábrázolására készült térképművek a tervezési és nyilvántartási munkák kiváló alapanyagai. Beszerezhetők papír és digitális formában.

Az EOV-beli (Egységes Országos Vetület) térképeket EOTR (Egységes Országos Térképezési Rendszer) szelvényezési rendszerben az alábbi méretarányokban szolgáltatjuk:

  • 1:10 000, natív felbontása (a 300dpi-s szkennelési felbontásból következően) 0,846m/px
  • 1:100 000, natív felbontása (a 300dpi-s szkennelési felbontásból következően) 8,46m/px
  • 1:200 000, natív felbontása (a 300dpi-s szkennelési felbontásból következően) 17m/px
  • 1:25 000 EOTR rendszerű topográfiai térképekből az ország területének 30%-a áll rendelkezésre, ebben a méretarányban további térképek nem készültek.

Megvásárolhatók georeferált (szkennelt, transzformált és keretre vágott) vagy georeferálás nélküli (csak szkennelt) formátumban is. A georeferált formátum csak a tényleges térképi részt lefedő területet tartalmazza, a keretadatokat nem.

Módosítás dátuma: 2017. január 18. szerda, 16:47
Bővebben...
 
Digitális topográfiai térkép

Magyarország 1:10 000 méretarányú digitális topográfiai térképeinek adatbázisa. A "DITAB-10 V.0", az EOV-beli M=1:10 000 topográfiai térképek vektorizálásával előállított állományok MicroStation DGN (v7) formátumban.

Módosítás dátuma: 2017. január 18. szerda, 16:46
Bővebben...
 
Vízszintes Alappontok Adatbázisa

Az első-, és harmadrendű vízszintes alappontok, negyedrendű főpontok, iránypontok és negyedrendű alappontok adatait tartalmazza: pontszám, település, megye megnevezése, EOV és korábbi rendszerbeli koordinátái, magassági koordináták, a pont rendűségét mutató kód, a pont helyszínrajza, állandósítás módja, éve, a meghatározás éve, helyszínelés éve stb.

Módosítás dátuma: 2014. szeptember 04. csütörtök, 15:29
Bővebben...
 
Magyarország Földrajzinév-tára

Az FNT1 adatbázis a települések, a településrészek, a tájak, kisebb területek (dűlők, erdők stb.) nevét, a domborzati és vízrajzi neveket, a térképi ábrázolásban megszokott nevezetes pontok (pl. rom, kilátó, kastély stb.), valamint egyes fontosabb közlekedési objektumok nevét (a földrajzi nevek összesen 40 típusát) tartalmazza. Névsűrűség tekintetében az 1:25 000 – 1:50 000 közötti méretarányoknak felel meg, a területek tagoltságának függvényében. Az adatállomány több mint 300 térképi és szöveges forrás feldolgozásával, helyi egyeztetéssel állt elő a Földrajzinév-bizottság szakmai felügyelete mellett a Magyarország földrajzinév-tára c. kötetetekre (1977-1982) támaszkodva.

Módosítás dátuma: 2016. április 08. péntek, 13:24
Bővebben...
 
Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR)

Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) az uniós és a nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági- és vidékfejlesztési támogatások kizárólagos hivatkozási-, földterület azonosítási- és térinformációs rendszere. A MePAR alapadatai a fizikai blokkok és a támogatásra nem jogosult területek határai, valamint a fizikai blokkok egyedi azonosítói és a területadatok.

Módosítás dátuma: 2016. január 12. kedd, 16:39
Bővebben...
 
Magyarország Földrajzinév-tára

Az FNT1 adatbázis a települések, a településrészek, a tájak, kisebb területek (dűlők, erdők stb.) nevét, a domborzati és vízrajzi neveket, a térképi ábrázolásban megszokott nevezetes pontok (pl. rom, kilátó, kastély stb.), valamint egyes fontosabb közlekedési objektumok nevét (a földrajzi nevek összesen 40 típusát) tartalmazza. Névsűrűség tekintetében az 1:25 000 – 1:50 000 közötti méretarányoknak felel meg, a területek tagoltságának függvényében. Az adatállomány több mint 300 térképi és szöveges forrás feldolgozásával, helyi egyeztetéssel állt elő a Földrajzinév-bizottság szakmai felügyelete mellett a Magyarország földrajzinév-tára c. kötetetekre (1977-1982) támaszkodva.

Módosítás dátuma: 2016. április 08. péntek, 13:26
Bővebben...
 
Szintvonalrajz

Az 1:10 000-es méretarányú topográfiai térképek domborzatrajzi fedvényeinek szkennelt és transzformált állományinak vektorizálásával előállított adatkészlet. Nem tartalmazzák a topográfiai térképen jelkulccsal ábrázolt domborzati képződményeket (pl. horhos, horpa, kőomlás). A szintvonalak sűrűsége a terepviszonyokhoz igazodik.

Módosítás dátuma: 2017. január 18. szerda, 16:45
Bővebben...
 
Transzformációs eljárások

A FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium által kifejlesztett ETRS89 – EOV – Hivatalos – Helyi – Térbeli – Transzformáció2014 (EHT2014) web-alapú transzformációs eljárás a GNSS mérések ETRS89 vonatkoztatási rendszere és az Egységes Országos Vetületi rendszer (EOV) közötti mindkét irányú koordináta-transzformációt teszi lehetővé.

Módosítás dátuma: 2015. november 12. csütörtök, 15:36
Bővebben...
 
IKONOS

Az IKONOS világviszonylatban az első olyan kereskedelmi műhold, amely 1 méteres térbeli felbontásával a7 1990-es évek végén a legjobb minőségű felvételeket készítette. Ennél fogva a képekből nyert információk értéke felbecsülhetetlen, alkalmazási területei a legszélesebb skálán mozognak. Fellövésére 1999. szeptember 24-én került sor. Eredetileg a Space Imaging tulajdonában állt, manapság a nagyfelbontású GeoEye konstelláció egyik tagja. 2015 óta adatgyűjtési tevékenységét beszüntették.

Módosítás dátuma: 2015. március 17. kedd, 21:22
Bővebben...
 
Nemzeti Űrfelvétel Archívum: LANDSAT műholdak

1972 júliusában Earth Resources Technology Satellite (ERTS) néven állították pályára az első erőforrás-kutató műholdat a sorozatból a NASA (National Aeronautics and Space Administration) irányítása mellett, csak később, 1975-ben nevezték el Landsat-re. Ez volt az első Föld-megfigyelő műhold, melyet a földfelszín monitorozására alkottak meg. Működését egy éves időtartamra tervezték, mely végül hat évig tartott.

Módosítás dátuma: 2015. június 09. kedd, 11:12
Bővebben...
 
Egyedi igények

Amennyiben oldalainkon nem találta meg az Önnek legjobban megfelelő adatot, vagy nem tudja eldönteni mire is volna szüksége feladatának elvégzéséhez, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíthessünk!

Módosítás dátuma: 2011. április 01. péntek, 12:39
 
Digitális felszínmodell (DFM)


Tájékozott, átfedő sztereó légifelvétel-modellek felhasználásával, automatikus módszerrel nyert, szerkesztés nélküli digitális felszínmodell (pontfelhő), mely a terep, illetve a légifényképezés pillanatában a terepen található bármely fedettség, állandó és ideiglenes, természetes és mesterséges tereptárgyak burkoló felületének magassági viszonyait írja le.

Módosítás dátuma: 2017. január 18. szerda, 16:45
Bővebben...
 
Normalizált Digitális Felszínmodell (nDFM)


A digitális felszínmodell (DFM) és a digitális domborzatmodell (DDM) raszteres adattartalmának különbsége (mindkét raszter esetében a képpont-értékek az abszolút magasságot tartalmazzák méterben). A DFM 0,75 - 1 méteres, a DDM 5 méteres felbontású. A normalizált DFM, a DFM és a DDM képpontonkénti különbségeként megadja az egyes felszíni objektumok relatív magasságát.

Módosítás dátuma: 2017. január 18. szerda, 16:43
Bővebben...
 

© 2011,Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel: 06-1-222-5101, Fax: 06-1-222-5112
Impresszum, Észrevételek, Használati feltételek, Adatkezelési tájékoztató
Közérdekű adatok közzététele, Kapcsolat, Elégedettségmérő űrlap, Webtérkép, Linkek
E-mail: infofomi.hu

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához.
További információk