in English in German in French

Hírlevél

Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az
Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat biztosítja.

Kezdőoldal Termékeink Parlagfű-felmérés
Parlagfű-felmérés


Az ország 2011-es parlagfű veszélyeztetettségét és a 2015-ös évben elrendelt parlagfű elleni közérdekű védekezéseket bemutató áttekintő térképek
(grafikus kereső)Ez az áttekintő kimutatás a 2008. évi XLVI. Tv. végrehajtása keretében készült. A parlagfű-veszélyeztetettségi térkép az ország településeit mutatja, aszerint osztályozva, hogy milyen mértékű a parlagfű-fertőzöttségük.


A közérdekű védekezések térkép a megyéket és a településeket mutatja, aszerint, hogy mekkora területen rendelték el a közérdekű védekezést a hatósági eljárás során. A térképek pontos bemutatását, leírását a következőkben ismertetjük.


Parlagfű veszélyeztetettségi térkép

A kimutatás a 2011-es évben helyszíni ellenőrzés vagy távérzékeléses felmérés keretében parlagfüvesnek talált területeket mutatja be.

A távérzékeléses kimutatás keretében az ország területeit nagy felbontású (10-60m szélességű egy képelem) űrfelvételek alapján vizsgáljuk meg. Egy-egy területre több időpontban is készül űrfelvétel, ezek alapján a növények fejlődését is figyelembe véve, tanuló adatok alapján automatikus feldolgozással készül az a veszélyeztetettségi térkép, amelyet a földhivatalok rendelkezésére bocsájtunk, hogy az segítse a parlagfű felmérési munkájukat, így csökkentve az ellenőrzéskor szükséges költségeket, például a gépkocsival történő bejárás benzinköltségét. Jelen térkép a veszélyeztetettségi térkép, illetve a földhivatalok felvett jegyzőkönyvei alapján készült, és település szinten összesítve ábrázolja a parlagfüves területeket.

Miért 2011-es?

A 2011-es év volt jelenleg az utolsó, amely évben rendelkezésre állt a szükséges forrás a távérzékeléssel készülő veszélyeztetettségi térkép alapjául szolgáló űrfelvételek beszerzésére.

Önmagában a földhivatalok által felvett parlagfüves területekről készült jegyzőkönyvek azonban nem fedik le reprezentatívan az ország területét így nem alkalmasak arra, hogy az ország fertőzöttségét ez alapján ábrázoljuk. Az aktuális évben felmért és jegyzőkönyvezett területeket térképen ábrázolva megtekinthetik a NÉBIH honlapján.

Miért jó a távérzékeléses veszélyeztetettségi térkép?

Magyarország nagyon más helyzetben van parlagfű fertőzöttség tekintetében, mint a többi EU-s ország. Ezt leginkább fotók segítségével tudjuk szemléltetni:

Parlagfű máshol:
Parlagfű Magyarországon:Az EU legtöbb országában a parlagfű csak a mezőgazdasági táblák szélein, illetve az utak mentén okoz problémát. A pollen koncentráció a legmagasabb pollenszámú napokon sem haladja meg a 30-80 db/m3.

Magyarországon azonban a legnagyobb fertőzött területek a mezőgazdasági táblák, ahol több hektárnyi területen a kultúrnövényt is elnyomja/elnyomhatja a parlagfű, illetve Magyarországon a pollenkoncentráció a pollenszezon legnehezebb napjain meghaladhatja az 1000 db/m3 is (már a 10 db/m3 is tüneteket okoz az arra érzékenyeknél) !

A távérzékelés az első esetben kevésbé, azonban a második esetben, ahol nagy, egybefüggő területen túlnyomó többségben előfordul a parlagfű, ott nagyon jól alkalmazható a távérzékeléses kimutatás.

A távérzékelés segítségével olcsón, nagy területi (országos) kiterjedésű, részlehajlás-mentes, gyors veszélyeztetettségi térkép készíthető. Ez azt jelenti, hogy a nehezen megközelíthető területek épp olyan eséllyel kerülhetnek a veszélyeztetettségi térképre, mint az út melletti területek. Mivel a pollenterhelés elsősorban a nagy mezőgazdasági táblákról származik, így a távérzékeléssel egyszerre, egységes elvek alapján lehet adatokat szolgáltatni, illetve ezen területek mentesítésével lehet a legjobb eredményt elérni. A parlagfű aktuális, országos elterjedtségének felmérésében a távérzékelés a legköltséghatékonyabb eljárás.

Egyéb távérzékelési lehetőségek

A távérzékelés és az egyre nagyobb térbeli és spektrális felbontású űrfelvételek további lehetőségeket rejtenek, amelyeket kutatási projektben vizsgáltunk. Az eddig használt űrfelvételek mellett felhasználtunk szuper felbontású optikai-, radar űrfelvételeket, illetve a terepi felmérés módszertanát is módosítottuk az űrfelvétel adatrendszerhez igazítva.

A vizsgálatok kimutatták, hogy nemcsak hatékonyan azonosíthatók a parlagfűvel fertőzött táblák, hanem ezek jól elkülöníthetők az egyéb gyommal fertőzött tábláktól is. Az űrfelvétel nagy térbeli felbontása lehetővé teszi, hogy a parlagfű, illetve egyéb gyomosság térbeli előfordulásának heterogén, foltszerű természete is jól felismerhető és azonosítható legyen.

Haszonnövényekben, így például az erősen veszélyeztetett napraforgó táblákban, jó eredménnyel kimutatható a parlagfű fertőzés polarimetrikus radar, és nagy felbontású optikai űrfelvételek használatával.

A kutatási projekt során – a terepi és a távérzékelt adatokon egyaránt – látható, hogy a gyomosodást csak a foltosodás figyelembevételével érdemes tanulmányozni, hiszen a gyom az esetek túlnyomó többségében egyáltalán nem követi a parcellákat, még az egyes kultúrákhoz kötődő gyomosodások is jelentős inhomogenitásokat mutatnak.

Távérzékelés segítségével nagyon pontos növénytérképek is előállíthatóak, amely alapján tovább lehet csökkenteni a parlagfű felmérésének célterületeit, hogy csak azon növénykultúrákat célzott vizsgálata történjen meg, ahol a parlagfű előfordulása a legvalószínűbb.

A megjelenített 2011-es veszélyeztetettségi térképről

A felderítés távérzékeléses eredményei egyrészt a tartósan elhanyagolt, jelenleg mezőgazdasági művelés alatt nem álló úgynevezett „parlag”-területek, másrészt a betakarítás után elgyomosodott, parlagfűvel elfertőződött kalászos-tarlók felmérésén alapulnak. A parlagterületeken a leggyakrabban előforduló parlagfű mellett más allergén gyomok is megjelennek nagy számban. A kimutatásban az elhanyagolt területek mellett az elgyomosodott kalászosgabona-területek is szerepelhetnek. A parlagfüves kalászos-tarlók nagy kiterjedésű foltjai igen jelentős pollen-terhelést eredményeznek.

Olyan térképet készítünk folyamatosan, amely megbízhatóan mutatja meg a fertőzött területeket. Ez a földhivatali szakemberek helyszíni ellenőrzését, a pontos földi bemérés munkáját segíti, és összességében a fertőzött területek országos felderítését jelentősen növelni fogja. A helyszíni ellenőrzés során a fertőzöttnek talált területek esetében a hatóság elrendeli közérdekű védekezés keretében a terület parlagfű-mentesítését, a földhasználó pedig köteles a költségek megtérítésére.

A távérzékeléses felméréssel – céljának és technikai feltételeinek megfelelően – a 0,8 ha-t meghaladó, 2011-ben parlagfűvel fertőzött foltokat kerestük meg a települések külterületein. Ez a kimutatás tehát nem a kis foltokra, az út menti parlagfüves sávokra fókuszál, hanem a nagy területű, jelentősebb pollenterhelést eredményező fertőzött területeket veszi számba.

A feldolgozás az elhanyagolt területek és a kalászos-tarlók vonatkozásában csaknem teljes az ország területére. A kimutatott parlagfüves terület összesen 18 700 ha. A feldolgozásban nem vettek részt a külterülettel nem rendelkező települések.

A 2011-es veszélyeztetettségi kategóriák a külterületi parlagfüves terület aránya szerint:

A veszélyeztetettségi kategória (2011)TelepülésnélBlokknál
Alig0-1 ezrelék0-2 %
Enyhén1-2 ezrelék2-8 %
Közepesen2-8 ezrelék8-33 %
Erősen veszélyeztetett8 ezrelék felett33 % felett


Kérjük, hogy ha a 2008. évi XLVI. Tv -ben megfogalmazott feladatoknak a Földmérési és Távérzékelési Intézetre eső részfeladatára, vagyis a távérzékeléses felderítésre vonatkozóan segítő észrevétele, javaslata van,
azt a e-mail címre küldött levéllel tegye meg.


Parlagfű elleni közérdekű védekezés elrendelése

A kimutatás a hatósági eljárást is követő Parlagfű Információs Rendszer (PIR) adatai alapján készült. A külterületen lefolytatott hatósági eljárások, kivétel nélkül a FÖMI által üzemeltetett PIR felületén keresztül folynak, így a közérdekű védekezés elrendelő határozatokat is ezen belül rögzítik és hozzák létre. Közérdekű védekezést azonban nem minden parlagfüves terület esetén lehet elrendelni. Amennyiben a terület nem kultúrnövénnyel fedett, a védekezésnek nincs akadálya, azonban ha van kultúrnövény, és annak állapota megfelel a törvényben leírtaknak (2008.évi XLVI. Tv. 50§ (7)), a kötelező védekezés elrendelése nem lehetséges, a hatóság csak bírságot szabhat ki a terület használójára. Térképünk csak azon területek adatai alapján készült, ahol a hatóság elrendelte a közérdekű védekezést. A térkép nem az ország parlagfű fertőzöttségét mutatja!

Annak érdekében, hogy a települések, illetve megyék adatai összehasonlíthatóak legyenek, nem csupán a településeken elrendelt közérdekű védekezés által érintett összterületet jelenítettük meg térképünkön, hanem ezeket a területeket a település azon területéhez viszonyítottuk, ahol a terület jellegét tekintve a parlagfű előfordulhat. Az ingatlan-nyilvántartás kategóriái, művelési ágai közül a következőket vettük figyelembe: szántó, kert, szőlő és gyümölcsös.

Térképeink bemutatják, hogy az egyes településeken a többi településhez viszonyítva milyen mértékű a közérdekű védekezés elrendelés, illetve térképeinkre kattintva megtekinthetik továbbá azt is, hogy az ország megyéiben, településein 2015-ben összesen mekkora területen rendeltek el közérdekű védekezést.

FÖMI, Budapest, 2016. október 12.

Parlagfű-felmérés


Az ország parlagfű veszélyeztetettségét és az előző évben elrendelt parlagfű elleni közérdekű védekezéseket bemutató áttekintő térképek (2010 március-októberi időszakra)
(grafikus kereső)


A blokkok parlagfű-veszélyeztetettsége a 2010-es (március-október) felmérés alapján
(szöveges kereső)

Ez az áttekintő kimutatás a 2008. évi XLVI. Tv. végrehajtása keretében készült.

A parlagfű-veszélyeztetettségi térkép az ország településeit mutatja, aszerint osztályozva, hogy milyen mértékű a parlagfű-fertőzöttségük, A MePAR blokkok esetén pedig szöveges kereső áll rendelkezésre a kiválasztott blokk parlagfű veszélyeztetettségének a megtekintésére.  

A közérdekű védekezések térkép a megyéket és a településeket mutatja, aszerint, hogy mekkora területen rendelték el a közérdekű védekezést a hatósági eljárás során. A térképek pontos bemutatását, leírását a következőkben ismertetjük.

Parlagfű veszélyeztetettségi térkép

A kimutatás a 2010-es évben helyszíni ellenőrzés vagy távérzékeléses felmérés keretében parlagfüvesnek talált területeket mutatja be.

A távérzékeléses felderítés során űrfelvételeket és helyszíni felmérésből származó adatokat használunk fel. A helyszíni adatok részben a földhivatalok helyszíni ellenőrzéseinek eredményeiből származnak. A hagyományos felderítésből származó adatokat a Földmérési és Távérzékelési Intézetben egy korszerű technika, a távérzékelés alkalmazásával egészítjük ki. A mezőgazdasági területeket, – beleértve az erőforrások korlátai miatt hagyományos felderítéssel „be nem járható” területeket is – nagyfelbontású űrfelvételek kiértékelésével vizsgáljuk meg. A műholdas felderítés a mezőgazdasági területeken alkalmazható, így csak ezekről tartalmaz adatokat a térkép. Az oldalon tájékoztató jelleggel információt kaphatunk arról is, hogy a parlagfű-fertőzés a MePAR (Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer) mely fizikai blokkjait érinti.

A felderítés távérzékeléses eredményei egyrészt a tartósan elhanyagolt, jelenleg mezőgazdasági művelés alatt nem álló úgynevezett „parlag”-területek, másrészt a betakarítás után elgyomosodott, parlagfűvel elfertőződött kalászos-tarlók felmérésén alapulnak. A parlagterületeken a leggyakrabban előforduló parlagfű mellett más allergén gyomok is megjelennek nagy számban. A kimutatásban az elhanyagolt területek mellett az elgyomosodott kalászosgabona-területek is szerepelhetnek. A parlagfüves kalászos-tarlók nagy kiterjedésű foltjai igen jelentős pollen-terhelést eredményeznek.

Olyan térképet készítünk folyamatosan, amely megbízhatóan mutatja meg a fertőzött területeket. Ez a földhivatali szakemberek helyszíni ellenőrzését, a pontos földi bemérés munkáját segíti, és összességében a fertőzött területek országos felderítését jelentősen növelni fogja. A helyszíni ellenőrzés során a fertőzöttnek talált területek esetében a hatóság elrendeli közérdekű védekezés keretében a terület parlagfű-mentesítését, a földhasználó pedig köteles a költségek megtérítésére.

A távérzékeléses felméréssel – céljának és technikai feltételeinek megfelelően – a 0,8 ha-t meghaladó, 2010-ben parlagfűvel fertőzött foltokat kerestük meg a települések külterületein. Ez a kimutatás tehát nem a kis foltokra, az út menti parlagfüves sávokra fókuszál, hanem a nagy területű, jelentősebb pollenterhelést eredményező fertőzött területeket veszi számba.

A feldolgozás az elhanyagolt területek és a kalászos-tarlók vonatkozásában csaknem teljes az ország területére. A kimutatott parlagfüves terület összesen 15 000 ha. A feldolgozásban nem vettek részt a külterülettel nem rendelkező települések.

A 2010-es veszélyeztetettségi kategóriák a külterületi parlagfüves terület aránya szerint:

A veszélyeztetettségi kategória (2010)

Településnél

Blokknál

Alig

0-1 ezrelék

0-3 %

Enyhén

1-3 ezrelék

3-10 %

Közepesen

3-9 ezrelék

10-42 %

Erősen veszélyeztetett

9 ezrelék felett

42 % felett

Parlagfű elleni közérdekű védekezés elrendelése

A kimutatás a hatósági eljárást is követő Parlagfű Információs Rendszer (PIR) adatai alapján készült. A külterületen lefolytatott hatósági eljárások, kivétel nélkül a FÖMI által üzemeltetett PIR felületén keresztül folynak, így a közérdekű védekezés elrendelő határozatokat is ezen belül rögzítik és hozzák létre. Közérdekű védekezést azonban nem minden parlagfüves terület esetén lehet elrendelni. Amennyiben a terület nem kultúrnövénnyel fedett, a védekezésnek nincs akadálya, azonban ha van kultúrnövény, és annak állapota megfelel a törvényben leírtaknak (2008.évi XLVI. Tv. 50§ (7)), a kötelező védekezés elrendelése nem lehetséges, a hatóság csak bírságot szabhat ki a terület használójára. Térképünk csak azon területek adatai alapján készült, ahol a hatóság elrendelte a közérdekű védekezést. A térkép nem az ország parlagfű fertőzöttségét mutatja!

Annak érdekében, hogy a települések, illetve megyék adatai összehasonlíthatóak legyenek, nem csupán a településeken elrendelt közérdekű védekezés által érintett összterületet jelenítettük meg térképünkön, hanem ezeket a területeket a település azon területéhez viszonyítottuk, ahol a terület jellegét tekintve a parlagfű előfordulhat. Az ingatlan-nyilvántartás kategóriái, művelési ágai közül a következőket vettük figyelembe: szántó, kert, szőlő és gyümölcsös.

Térképeink bemutatják, hogy az egyes településeken a többi településhez viszonyítva milyen mértékű a közérdekű védekezés elrendelés, illetve térképeinkre kattintva megtekinthetik továbbá azt is, hogy az ország megyéiben, településein 2009-ben összesen mekkora területen rendeltek el közérdekű védekezést.

Kérjük, hogy ha a 2008. évi XLVI. Tv -ben megfogalmazott feladatoknak a Földmérési és Távérzékelési Intézetre eső részfeladatára, vagyis a távérzékeléses felderítésre vonatkozóan segítő észrevétele, javaslata van, azt a e-mail címre küldött levéllel tegye meg. Egyéb esetben a fórum áll rendelkezésére.

FÖMI, Budapest, 2010. október 11.

 

Módosítás dátuma: 2016. október 12. szerda, 14:32
 

© 2011,Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel: 06-1-222-5101, Fax: 06-1-222-5112
Impresszum, Észrevételek, Használati feltételek, Adatkezelési tájékoztató
Közérdekű adatok közzététele, Kapcsolat, Elégedettségmérő űrlap, Webtérkép, Linkek
E-mail: infofomi.hu

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához.
További információk