in English in German in French

Hírlevél

Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az
Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat biztosítja.

Kezdőoldal Termékeink Űrfelvételek Nemzeti Űrfelvétel Archívum: LANDSAT műholdak
Nemzeti Űrfelvétel Archívum: LANDSAT műholdak

A Landsat műholdakról általában:

1972 júliusában Earth Resources Technology Satellite (ERTS) néven állították pályára az első erőforrás-kutató műholdat a sorozatból a NASA (National Aeronautics and Space Administration) irányítása mellett, csak később, 1975-ben nevezték el Landsat-re. Ez volt az első Föld-megfigyelő műhold, melyet a földfelszín monitorozására alkottak meg. Működését egy éves időtartamra tervezték, mely végül hat évig tartott.

Az első Landsat műhold fellövését követően mostanáig még hét továbbit állítottak pályára. Az első három (első generáció) két szenzorral működött: RBV (Return Beam Vidicon) és MSS (Multispectral Scanning), melyek közül az MSS-nek lett vezető szerepe az adatgyűjtésben.

A második generációs Landsat műholdak a Landsat 4 1982-es fellövésétől kezdődően fedélzetükön hordozták a Thematic Mapper-t (TM) az MSS mellett, miközben az RBV szenzor használatát elhagyták. Az MSS szenzor működését 1995 augusztusában leállították.

1993 októberében a Landsat-6 pályára állítása kudarcba fulladt. Fedélzetén a Landsat-7 műholdra tervezett Enhanced Thematic Mapper (ETM+) berendezéshez hasonló ETM volt. 1998-ra tervezték a Landsat-7 hold fellövését, mely végül 1999 nyarára valósult meg. Fedélzetén az Enhanced Thematic Mapper (ETM+), valamint egy új nagy felbontású pásztázó található.

A Landsat műholdak fellövésének időpontja:

Műhold Fellövési időpont Szenzor
Landsat 1 1972 07. 23 (1978) RBV, MSS (4spektrális sáv)
Landsat 2 1975 01. 22. (1982) RBV, MSS (4 spektrális sáv)
Landsat 3 1978 03. 05. (1983) RBV, MSS (4 spektrális + 1 termális sáv)
Landsat 4 1982 07. 16. (1993) MSS, TM
Landsat 5 1984 03. 01. (2012. 12. 21)
MSS, TM
Landsat 6 1993 – sikertelen ETM
Landsat 7 1999 04. 15. ETM+ (7+1 spektrális sáv)
LDCM 2013 02. 11. OLI (9 spektrális sáv), TIRS

A jelenleg működő LandsatTM5 és LandsatTM7 műhold technikai jellemzői:

 • fellövés éve: 1984 (TM5), ill. 1999 (TM7)
 • pályamagasság: 705,3 km
 • pályatípus: kör alakú, napszinkron
 • egy keringés ideje: 98,9 perc (14/nap)
 • Egyenlítői áthaladás: 9:45. de (TM5), ill. 10:00 de. 15 perc
 • visszatérési idő: 16 nap az Egyenlítőnél, 8 nap a 60° szélességeken.
 • inklináció: 98,2°
 • terület: 185*185 km
 • kartográfiai pontosság: 12 m.

Szenzorok: Multi Spectral Scanner és Thematic Mapper

MSS:

Optoelektronikai szenzor volt, melyet 1992-ig alkalmaztak abból a célból, hogy a Landsat 5-ön a korábbi Landsat holdak képeivel kompatibilis képek készülhessenek. Képei 185 * 185 km kiterjedésűek, felbontása 80m és 4 hullámsávban érzékelt.

Landsat TM 5:

7 csatornával rendelkezik, melyek közül 6 csatorna 30 méteres felbontással a látható fény, a közeli és a középső infravörös tartományokban, egy csatorna pedig a termális sávban, 120 méteres felbontással működik.

Csatorna és hullámhossz (μm) Alkalmazási terület
1. (0,45-0,52)
- kék
Víztestek felszíni részeibe nyújt betekintést. Tengerparti vizek, a talaj és a vegetáció térképezésére, illetve a lombhullató és tűlevelű flóra elkülönítésére alkalmas.
2. (0,52-0,60)
- zöld
A vegetáció reflektancia görbéjén jelentkező két klorofill (klorofill-A és klorofill-B) elnyelési pont közötti csúcs megfigyelése.
3. (0,63-0,69)
- vörös
Klorofill abszorpciós csatorna – a vegetáció illetve a vegetáción belüli különbségek elkülönítése.
4. (0,76-0,90)
- közeli IR
Kihangsúlyozza a növényzet-talaj és a föld-víz kontrasztokat. Biomassza mennyiség meghatározása és víztestek elhatárolása.
5. (1,55-1,75)
- közepes IR
A vegetáció és a talaj nedvességtartalmának meghatározása, a hó és a felhők elkülönítése.
6. (10,40-12,50)
- termális IR
A vegetáció stressz-analízisében, talaj nedvességtartalom meghatározásában, hőtérképezésben van szerepe. Durvább felbontású, 120*120m-es pixelméret.
7. (2,08-2,35)
- közepes IR
Kőzettípusok elkülönítése, hidrotermális térképezés.
+ 8. 0.52 – 0.9 μm Pankromatikus sáv (ETM+) A vegetáció-elkülönítés elősegítése, a képminőség javítása. 30*30 méteres felbontás.

Landsat TM 7

A fedélzeten levő ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) berendezés sokoldalúbb és hatékonyabb, mint a korábbi TM berendezések. E tulajdonságai révén az általa szolgáltatott adatok felhasználhatók a globális változások tanulmányozásában, a felszínborítás változásának nyomon követésében, nagy területű térképezésben.

Az MSS pótlására a TM adataiból leszármaztatott adatokat továbbítanak.

Új tulajdonságok a TM berendezésekhez képest:

 • egy 15 méteres pankromatikus, 0,52 - 0,9 μm-es tartományban működő pásztázó, mely jobb vegetáció elkülönítést biztosít. A multispektrális sávok illesztésével (merge), képanalízis szempontjából kiváló minőséget nyújt.
 • a termális infravörös sáv felbontása 120 méterről 60 méterre javult
 • a 6 darab multispektrális (30 m), egy PAN (15m) és egy termális (60 m) sávban az adatok vétele egyidejűleg történik.

Landsat 8 - LDCM

A NASA 2013. február 11-én bocsátotta fel a Landsat sorozat 8. tagját: Landsat LDCM+ (Landsat Data Continuity Mission) néven. Az LDCM a hullámhossz-tartománytól függően 15 – 100 méteres felbontást biztosít. Az adatgyűjtés a fedélzetén található két szenzor, az OLI (Operational Land Imager) és a TIRS (Thermal Infrared Sensor) segítségével történik.

Az OLI a Landsat TM-7 spektrális csatornáit az alábbiakkal egészítik ki:

 • Coastal (0.433 - 0.453µm), mely az óceánok part menti vizeinek kutatásához szolgáltat nagyobb felbontású adatokat
 • Cirrus (1.36 - 1.39 µm) a cirrus–fedettség érzékelése céljából

A TIRS a Landsat TM-7 termális infravörös sávját (10.0 – 12.5 µm) két külön sávra bontják: LWIR-1 (10.30 – 11.30 µm) és LWIR-2 (11.50 – 12.50 µm)

A sávszélességek finomítása az atmoszferikus abszorpció kiküszöbölését szolgálja.

A Landsat 8 spektrális sávjai:

Spektrális sávokHullámhossz (µm) Térbeli felbontás (m)
1. sáv: part menti vizek
0,43 - 0,45 30
2. sáv: kék
0,45 - 0,51 30
3. sáv: zöld
0,53 - 0,5930
4. sáv: vörös
0,64 - 0,6730
5. sáv: NIR (közeli infravörös)
0,85 - 0,8830
6. sáv: SWIR 1   
1,57 - 1,6530
7. sáv: SWIR 1   

2,11 - 2,29 30
8. sáv: pánkromatikus       

0,50 - 0,68 15
9. sáv: cirrus       

1,36 - 1,38 30
10. sáv: TIRS 1 (termális infravörös)       

10,60 - 11,19 100
11. sáv: TIRS 2 (termális infravörös)       
11,50 - 12,51 100A Landsat TM és az LDCM spektrális jellemzőinek összehasonlítása

http://landsat.gsfc.nasa.gov/about/ldcm.html


Érdekességek a Landsat űrprogram történetében

A Landsat műholdak üzemeltetését kezdetben a NASA, majd a NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) látta el. 1984-től, a Landsat 5 fellövését követően privatizációra került sor, melynek keretében az EOSAT (Earth Observation Satellite Company) vette át a Landsat műholdak működtetése, az adatgyűjtés és adatszolgáltatás koordinációját.

Ennek a privatizációnak a későbbiekben a Landsat program egészét veszélyeztető negatív következményei lettek. Az EOSAT korlátozásokat vezetett be a műholdas adatok kereskedelmében, miközben az árak a többszörösére emelkedtek. Az USA távérzékelési monopóliumát a szakemberek némi nyugtalansággal fogadták. Nem mellesleg, ez a tény nagyban hozzájárult a SPOT francia űrprogram beindításához, melynek keretében az első műholdat 1986-ban lőtték fel.

A árak emelkedése, az adatok kereskedelmének korlátozása és a konkurencia megjelenésének hatására a Landsat adatok felhasználóinak száma erősen visszaesett. A Landsat programban 1989-re krízishelyzet alakult ki. Stabil felhasználói kör hiányában fontolóra vették a műholdas adatgyűjtés felfüggesztését. A helyzetet fokozta a Landsat 6 fellövésének kudarca és a korábbi, még üzemelő Landsat 4 meghibásodása.

A programot csak kormányzati beavatkozásával sikerült megmenteni. 1992 és 2001 közt az űrprogram irányítása fokozatosan visszakerült a kormányzat kezébe. A szatellit adatok forgalmazásának rendje 2001-re stabilizálódott. 

További információk:
http://www.nasa.gov/mission_pages/landsat/overview/index.html
Tulajdonos: ISRO (Indian Space Research Organization), http://www.isro.org

Kapcsolattartó:

Távérzékelési és Kozmikus Geodéziai Igazgatóság,
Mezőgazgdasági Távérzékelési Kutatási és Fejlesztési Osztály

FÖMI Távérzékelési és Kozmikus Geodéziai Igazgatóság,

Török Cecília
Ügyfélfogadás az I. emeleten hétköznap 8.30 - 13.30-ig

Szolgáltatási formátum:

előzetes regisztrációt követően a Landsat 5  - 7 és ETM+ adatok térítésmentesen letölthetők:

Forgalmazó:

http://landsat.usgs.gov/Landsat_Search_and_Download.php
http://glovis.usgs.gov/

Megjegyzés:

A FÖMI Távérzékelési és Kozmikus Geodéziai Igazgatóság nem forgalmazója a földi űrfelvétel-adatoknak.
Források:
http://landsat.gsfc.nasa.gov/about/ldcm.html
http://landsat.usgs.gov/about_landsat5.php
http://glovis.usgs.gov
http://landsat.usgs.gov/Landsat_Search_and_Download.php
http://www.nasa.gov/mission_pages/landsat/overview/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Landsat_8
http://www.pancroma.com/Landsat%208%20Multispectral%20Analysis.html


Módosítás dátuma: 2015. június 09. kedd, 12:12
 

© 2011,Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel: 06-1-222-5101, Fax: 06-1-222-5112
Impresszum, Észrevételek, Használati feltételek, Adatkezelési tájékoztató
Közérdekű adatok közzététele, Kapcsolat, Elégedettségmérő űrlap, Webtérkép, Linkek
E-mail: ftfbfkh.gov.hu

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához.
További információk